2022 M.

2022 M. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

2022 M. BIUDŽETINIAIS METINIS NUMATOMŲ PIRKTI LOPŠELIO-DARŽELIO „DAINELĖ“ REIKMĖMS REIKALINGŲ PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

2021 M.

2021 M. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

2021 M. BIUDŽETINIAIS METINIS NUMATOMŲ PIRKTI LOPŠELIO-DARŽELIO „DAINELĖ“ REIKMĖMS REIKALINGŲ PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

2020 M.

2020 M. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

2020 M. BIUDŽETINIAIS METINIS NUMATOMŲ PIRKTI LOPŠELIO-DARŽELIO „DAINELĖ“ REIKMĖMS REIKALINGŲ PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

Skip to content