Nuo 2019-03-01 įstaigoje įgyvendinamas Europos solidarumo korpuso projektas „Volunteering for Solidarity Education“ (projekto Nr. 2018-1-LT02-ESC13-006135). Įstaigoje savanoriauja:

2020-09-01 / 2020-07-31 Kann Basaran (Turkija), Burcu Ucarcan (Turkija).

2019-09-01 / 2020-06-30 Mehmet Seckin (Turkija), Monika Papikyan (Armėnija).

2019-03-01 / 2019-07-31 Ekrem Ulas Ahlat (Turkija), Sopio Khmaladze (Sakartvelas);

 

 

 

logo_eTw

Nuo 2014 metų lopšelis-darželis “Dainelė” dalyvauja eTwinning tarptautiniuose projektuose. Vadovo įsakymu yra sudaryta darbo grupė eTwinning  projektams koordinuoti ir vykdyti:

Darbo grupės pirmininkė – Daiva Jankuvienė, direktorė;

Nariai: 

  1. Neringa Vaitkuvienė, auklėtoja;
  2. Vilija Vaičiūnienė, auklėtoja;
  3. Aušra Mažutavičienė, auklėtoja;
  4. Eglė Stalygė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

 

2019-2020 m. m. 

„Zero waste for a clean world”/ “Nulis atliekų švariame pasaulyje”

Projektas, kuriame pabrėžiami būdai, kaip kasdieniame gyvenime sugeneruoti mažiau atliekų.

Tikslai: 

-keisti požiūrį į atliekų rūšiavim.

-skatinti mažesnį daiktų vartotojiškumą. 

-ugdyti gebėjimą panaudoti atliekas perdirbime, panaudojime.

 

2018-2019 m. m. 

„European new generation” 

Projektas skirtas STEAM  aktyviajam metodui. Matematiką integruojant į gamtos mokslų, žaidimų, dailės, muzikos  dalykus ir sėkmingai formuojant matematinius vaizdinius. 

Tikslai:

– sudaryti  sąlygas vaikams naudotis matematika kasdieniame gyvenime.
-sudominti matematika ir gerinti vaikų skaičiavimo ir matavimo įgūdžius ir gebėjimus. 

„In the world of stories”/ “Pasakojimų pasaulyje”

Projektas skirtas supažindinu vaikus su pasakomis, istorijomis  naudojant kūrybinius / novatoriškus metodus. 

Tikslai: 

-kurti įvairias istorijas piešiant, lipdant, kuriant. 

-atlikti paskirtą vaidmenį. 

-naudotis technologijomis. 

 

2017-2018 m.m 

„Etnografjos puoselėjimas darželyje”

Informacija apie projektą

Lietuvos Seimas 2015 metus paskelbė etnografinių regionų metais. Vaikai turi nepakankamai žinių apie etnografinius Lietuvos regionus, jų tradicijas. Vaikus supažindinsime su Lietuvos etnografiniais rajonais, ugdysime pagarbą savo šeimos, giminės ir vyresnių žmonių kartai, tradicijoms.

Tikslai:

Ugdyti tautinį identitetą, pagarbą gimtajam kraštui, senjorams etnografinių regionų savitumui: tautiniams rūbams, kulinariniam paveldui, papročiams, tarmėms ir patarmėms, tautosakai, muzikiniam folklorui, tautodailei  ir kitai liaudies kūrybai.

 

„Pictures Telling Stories about Europe”

Vaikai mėgsta pasakoti istorijas ir šia veikla pasinaudojo šis projektas. Mokiniai pasirenka temą remiantis svarbiomis datomis (renginiai jų šalyje per pastaruosius 50 metų, susiję su ES, sukurti nuotrauką (ar seriją nuotraukų) remiantis šių datų minėjimu). Suorganizuoti renginius ir dalintis, aptarti savo darbą ir idėjas su savo mokyklos partneriu.

Tikslai:

Priešistoriniais laikais pirmųjų žmonių sukeltos nuotraukos pasakodavo apie kasdieninį gyvenimą. Dėka šių nuotraukų, mes galime sužinoti apie tai, koks gyvenimas buvo anuomet. Ši veikla remiasi šio meno tradicijomis ir išraiškos priemonėmis. Mokiniai mokosi apie ES, jos istoriją ir pasiekimus, ir iliustruoja savo nuomonę per nuotraukas. Nuotraukų galerija sukurta taip, kad mokiniai gali palyginti ir aptarti meną ir istoriją savo klasėje ir su savo mokyklos partneriais. Mokiniai iš kiekvienos mokyklos pasidalins savo asmeninėmis nuomonėmis ir patirtimi apie ES ir palygins jų požiūrį su ktų.

 

 

„Game Cup”

Informacija

Mūsų tikslas šiame projekte atgaivinti tradicinius vaikų žaidimus. Šalia mes siekiame užkirsti kelią vaikams žaisti su kompiuteriais, „tabletėmis“ arba smartphonach ir mes norime, kad jie mokytųsi pasaulį pažinti matydami daiktus iš vaiko požiūrio. Mes žinome, kad jie atskleis savo kūrybiškumą ir įgis kūrybinę mintį žaisdami vaikiškus žaidimus. Ir mes taip pat žinome, kad vaikiški žaidimai yra labai naudinga, siekiant išsaugoti ir skleisti kultūrą. Norime išsaugoti tradicinius vaikų žaidimus, nes manome, kad vaikų žaidimai yra geriausias būdas auklėti vaiką. Mes norime išmokyti jus mūsų kultūros vaikų žaidimų, taip pat norime sužinoti skirtingų kultūrų vaikų žaidimų.

Tikslai:

Išsaugoti vaikiškus žaidimus kaip gyvenimo vertybę.

 

„10 eTwinning šypsenų”.

Projektas „10 eTwinning šypsenų“ skirtas eTwinning 10-mečiui. Projekto idėja – bendraujant ir bendradarbiaujant su ikimokyklinio (4-6 metų) vaikais, mokyklinio (7-19 metų) ir profesinio rengimo centro (16-19 metų) mokiniais apjungti numatytas šio projekto veiklas.

Tikslai:

Įprasminti eTwinning 10-etį; Įsitikinti, kad amžiaus skirtumai netrukdo bendrauti ir bendradarbiauti (vyresnieji savo pavyzdžiu užkrečia mažesniuosius)

 

Pakeisti teksto dydį