1,2 % paramos panaudojimas per 2021 m.

2021 m. sausio 1 d. likutis lopšelio-darželio sąskaitoje buvo 10,1 tūkst. Eur.

Per 2021 m. gauta 1,3 tūkst. Eur, panaudota 2,4 tūkst. Eur.

Lėšos panaudotos informacinėms technologijom įsigyti – 2,4 tūkst. Eur.

 

1,2 % paramos panaudojimas per 2022 m.

2022 m. sausio 1 d. likutis lopšelio-darželio sąskaitoje buvo 9,0 tūkst. Eur.

Per 2022 m. gauta 1,3 tūkst. Eur, panaudota 1,2 tūkst. Eur.

Lėšos panaudotos:

  1. Įsigytos reprezentacinės prekės – 0,9 tūkst. Eur.
  2. Apmokėta už edukacinės išvykos transporto paslaugą – 0,1 tūkst. Eur.
  3. Apmokėta už logotipo gamybos paslaugą – 0,1 tūkst. Eur.

 

1,2 % paramos panaudojimas per 2023 m.

2023 m. sausio 1 d. likutis lopšelio-darželio sąskaitoje buvo 9,2 tūkst. Eur.

Per 2023 m. gauta 1,0 tūkst. Eur, panaudota – 3,1 tūkst. Eur.

Lėšos panaudotos:

  1. Įsigytas ilgalaikis turtas (klavesinas) – 1,9 tūkst. Eur.
  2. Apmokėta už edukacinės išvykos transporto paslaugą – 0,6 tūkst. Eur.
  3. Įsigytos reprezentacinės prekės – 0,6 tūkst. Eur.

 

 

 

 

Ačiū visiems, skyrusiems paramą. Tikimės Jūsų paramos ir šiais metais.

Šiaulių lopšelis-darželis „Dainelė“

Įstaigos kodas 190529157

Skip to content