Korupcija – viena iš nacionalinių grėsmių valstybei ir vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, sąžiningą konkurenciją, verslo sąlygas, mažinantis ekonomikos augimą, keliantis pavojų valstybės valdymui, valstybės ar savivaldybių įstaigų stabilumui ir visuomenės moralei.

Siekdami efektyviai vykdyti korupcijos prevenciją, raginame Jus pranešti apie Jums žinomą korupcinio pobūdžio ar bet kokį kitą pažeidimą lopšelyje-darželyje (rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį ar tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų etikos normų pažeidimą ar kitus teisės aktų pažeidimus).

Atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą ir korupcijos prevenciją lopšelyje-darželyje „Dainelė“ yra Daiva Karalienė, socialinė pedagogė.  

Susidūrę su lopšelio-darželio „Dainelė“ darbuotojų korupcinio pobūdžio veikla, galite kreiptis į asmenį atsakingą už korupcijos prevenciją lopšelyje-darželyje tel. (8 41) 55 28 73 arba elektroniniu paštu karaliene.dainele@gmail.com.

Skip to content