Vaiko gerovės komisija:

Komisijos pirmininkė – Aldona Norkuvienė, logopedė,

Pirmininkės pavaduotoja – Rasa Šurkienė, mokytoja,

Sekretorė – Aušra Mažutavičienė, mokytoja.

Nariai:

 1. Laimutė Jančauskienė, mokytoja,
 2. Dalia Jociuvienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje,
 3. Daiva Karalienė, socialinė pedagogė,
 4. Greta Navickienė, logopedė, specialioji pedagogė,
 5. Eglė Stalygė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

 1. Daiva Jankuvienė, lopšelio-darželio „Dainelė“ direktorė (komisijos pirmininkė),
 2. Vaida Kačerauskienė, lopšelio-darželio „Dainelė“ tarybos atstovė (ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija),
 3. Rasa Šurkienė, lopšelio-darželio „Dainelė“ Mokytojų tarybos atstovė (ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija),
 4. Aldona Švambarienė, lopšelio-darželio „Dainelė“ Mokytojų tarybos atstovė auklėtoja (priešmokyklinio ugdymo pedagogo metodininko kvalifikacinė kategorija),
 5. Danguolė Teišerskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguotas asmuo.

Ikimokyklinės ugdymo programos „Man gera čia“ kūrimo darbo grupė:

Darbo grupės pirmininkė – Eglė Stalygė, direktorės pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

 1. Neringa Vaitkuvienė, mokytoja,
 2. Rasa Šurkienė, mokytoja,
 3. Laimutė Jančauskienė, mokytoja,
 4. Vaida Kačerauskienė, mokytoja.

Darbo grupė sveikatos stiprinimo veiklai įstaigoje organizuoti:

Darbo grupės pirmininkė – Vaida Kačerauskienė, mokytoja.

Nariai:

 1. Toma Cedronienė, mama,
 2. Rimantė Sokolova, mokytoja,
 3. Dalia Jociuvienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje,
 4. Aušra Mažutavičienė, mokytoja,
 5. Nijolė Nagulevičienė, ūkvedė.

Lopšelio-darželio „Dainelė“ taryba:

 1. Simona Augustinienė, mama,
 2. Ona Astrauskienė, mama,
 3. Virgilijus Balčius, Dainų mikrorajono bendruomenės pirmininkas, vietos bendruomenės atstovas,
 4. Vaida Kačerauskienė, mokytoja,
 5. Ieva Lebedevaitė Bučienė, mama,
 6. Joana Mekšriūnienė, mama,
 7. Nijolė Nagulevičienė, ūkvedė,
 8. Vilija Vaičiūnienė, mokytoja.

Atsakingi darbuotojai už lopšelio-darželio „Dainelė“ vidaus kontrolės vertinimą ir analizę:

 1. Indrė Kiškūnaitė, mokytojo padėjėja, lopšelio-darželio „Dainelė“ darbo tarybos pirmininko pavaduotoja,
 2. Nijolė Nagulevičienė, ūkvedė, lopšelio-darželio „Dainelė“ darbo tarybos sekretorė,
 3. Aldona Švambarienė, mokytoja, lopšelio-darželio „Dainelė“ darbo tarybos pirmininkė.

Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė“ kokybės vadybos diegimo darbo grupė:

 1. Rita Čėsnienė, sekretorė,
 2. Daiva Jankuvienė, direktorė,
 3. Eglė Stalygė, direktorės pavaduotoja ugdymui,
 4. Daiva Karalienė, socialinė pedagogė,
 5. Greta Navickienė, logopedė-spec. pedagogė,
 6. Aušra Mažutavičienė, mokytoja,
 7. Nijolė Nagulevičienė, ūkvedė,
 8. Rimantė Sokolova, mokytoja.

Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė“ darbo grupė tarptautiniams projektams koordinuoti ir vykdyti

Darbo grupės pirmininkė – Rasa Šurkienė, mokytoja,

Nariai:

 1. Neringa Vaitkuvienė, mokytoja;
 2. Vilija Vaičiūnienė, mokytoja;
 3. Vaida Kačerauskienė, mokytoja,
 4. Toma Cedronienė, mokytoja.
 5. Eglė Stalygė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Skip to content