Vaiko gerovės komisija:

Komisijos pirmininkė – Aldona Norkuvienė, logopedė,

Pirmininkės pavaduotoja – Eglė Stalygė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Sekretorė –Aušra Mažutavičienė, auklėtoja.

Nariai:

 1. Laimutė Jančauskienė, auklėtoja,
 2. Rasa Šurkienė, auklėtoja,
 3. Dalia Jociuvienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje.
 4. Greta Navickienė, logopedė, specialioji pedagogė,
 5. Daiva Karalienė, socialinė pedagogė.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

 1. Daiva Jankuvienė, lopšelio-darželio „Dainelė“ direktorė (komisijos pirmininkė),
 2. Vaida Kačerauskienė, lopšelio-darželio „Dainelė“ tarybos atstovė (ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja),
 3. Silva Sabaliauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė (steigėjo deleguotas asmuo),
 4. Rasa Šurkienė, lopšelio-darželio „Dainelė“ Pedagogų tarybos atstovė (ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė).
 5. Aldona Švambarienė, lopšelio-darželio „Dainelė“ Pedagogų tarybos atstovė auklėtoja (priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė).

Ikimokyklinės ugdymo programos „Man gera čia“ kūrimo darbo grupė:

Darbo grupės pirmininkė – Eglė Stalygė, direktorės pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

 1. Neringa Vaitkuvienė, auklėtoja,
 2. Rasa Šurkienė, auklėtoja.
 3. Laimutė Jančauskienė, auklėtoja,
 4. Vaida Kačerauskienė, auklėtoja.

Darbo grupė sveikatos stiprinimo veiklai įstaigoje organizuoti:

Darbo grupės pirmininkė – Vaida Kačerauskienė, auklėtoja.

Nariai:

 1. Toma Cedronienė, mama,
 2. Rimantė Sokolova, auklėtoja,
 3. Dalia Jociuvienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje,
 4. Aušra Mažutavičienė, auklėtoja,
 5. Nijolė Nagulevičienė, ūkio dalies vedėja.

Lopšelio-darželio „Dainelė“ taryba:

 1. Simona Augustinienė, mama,
 2. Ona Astrauskienė, mama,
 3. Virgilijus Balčius, Dainų mikrorajono bendruomenės pirmininkas, vietos bendruomenės atstovas,
 4. Vaida Kačerauskienė, auklėtoja,
 5. Ieva Lebedevaitė Bučienė, mama,
 6. Joana Mekšriūnienė, mama,
 7. Nijolė Nagulevičienė, ūkio dalies vedėja,
 8. Vilija Vaičiūnienė, auklėtoja.

Atsakingi darbuotojai už lopšelio-darželio „Dainelė“ vidaus kontrolės vertinimą ir analizę:

 1. Aušrinė Graželiūnė, auklėtojo padėjėja, lopšelio-darželio „Dainelė“ darbo tarybos sekretorė,
 2. Asta Petrauskienė, auklėtoja, lopšelio-darželio „Dainelė“ darbo tarybos narė,
 3. Aldona Švambarienė, auklėtoją, lopšelio-darželio „Dainelė“ darbo tarybos pirmininkė.

Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė“ LEAN ASAICHI metodo vidiniai ekspertai:

 1. Daiva Jankuvienė, direktorė,
 2. Aušra Mažutavičienė, auklėtoja,
 3. Eglė Stalygė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė“ LEAN PDCA metodo vidiniai ekspertai:

 1. Daiva Jankuvienė, direktorė,
 2. Rimantė Sokolova, auklėtoja,
 3. Eglė Stalygė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė“ LEAN KAIZEN metodo vidiniai ekspertai:

 1. Daiva Jankuvienė, direktorė,
 2. Nijolė Nagulevičienė, ūkio dalies vedėja,
 3. Eglė Stalygė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė“ darbo grupė tarptautiniams projektams koordinuoti ir vykdyti

Darbo grupės pirmininkė – Rasa Šurkienė, auklėtoja,

Nariai:

Neringa Vaitkuvienė, auklėtoja;

Vilija Vaičiūnienė, auklėtoja;

Vaida Kačerauskienė, auklėtoja,

Toma Cedronienė, auklėtoja.

Eglė Stalygė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Skip to content