Šiaulių lopšelis-darželis „Dainelė“  dirba 5 dienų darbo savaitę, teikiamos ikimokyklinio  ugdymo paslaugos.

Įstaigoje veikia 10 vaikų grupių:

grupėziogelis„Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo  grupė (2 — 3 m.) Auklėtojos: Rimantė Sokolova, Aušra Mažutavičienė. Laisvos vietos – 0

grupėvyturėlis„Vyturėlis“ ikimokyklinio ugdymo grupė (2 — 3 m.)  Auklėtojos: Laimutė Jančauskienė, Danguolė Galinienė. Laisvos vietos – 0

grupėboruzele„Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo grupė (2 — 3 m.)  Auklėtojos: Asta Petrauskienė, Virginija Bagavičienė. Laisvos vietos – 0

grupėkačiukas„Kačiukas“ ikimokyklinio ugdymo grupė (5 – 6 m.)  Auklėtojos: Rūta Čeledinienė, Nijolė Berezinienė. Laisvos vietos – 0

grupėbitutė„Bitutė“ ikimokyklinio ugdymo grupė (3 — 4 m.)  Auklėtojos: Vaida Kačerauskienė, Virginija Bagavičienė. Laisvos vietos – 0
grupėvarliukas„Varliukas“ ikimokyklinio ugdymo grupė (2 — 3 m.)  Auklėtojos: Vilija Vaičiūnienė. Biruta Juodpusienė. Laisvos vietos – 0

grupėnykstukas„Nykštukas“ ikimokyklinio ugdymo grupė (5 — 6 m.)  Auklėtojos: Aurelija Lauciuvienė, Nijolė Berezinienė. Laisvos vietos – 0
grupėvoveraite„Voveraitė“ ikimokyklinio ugdymo grupė (3 — 4 m.)  Auklėtojos: Neringa Vaitkuvienė, Aušra Mažutavičienė. Laisvos vietos – 0

grupėsaulytė„Saulytė“ ikimokyklinio ugdymo grupė (4 —5 m. )  Auklėtojos: Rasa Šurkienė, Biruta Juodpusienė. Laisvos vietos -0
grupėkiškutis„Kiškutis“ ikimokyklinio ugdymo grupė (4 – 5 m. )  Auklėtojos: Aldona Švambarienė, Danguolė Galinienė. Laisvos vietos – 0

Grupės komplektuojamos iš to paties amžiaus vaikų pagal Higienos normose nustatytus reikalavimus:

  • 1-3 m. ikimokyklinio amžiaus grupėse iki 15 vaikų;
  • 3-5 m. ikimokyklinėse  grupėse iki 20 vaikų.