Nuo 2022 m. gruodžio mėn.  iki 2024 m. liepos mėn. Šiaulių lopšeliui-darželiui “Dainelė” suteiktas “Saugios, kompetentingos STEAM mokyklos ženklelis”. 

STEAM mokykla– bendrojo ugdymo mokykla / ikimokyklinio ugdymo įstaiga, įgyvendinanti platesnę ar gilesnę STEAM dalykų (gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, menų/dizaino, matematikos) programą, bendradarbiaujanti su verslu ar kitais būdais skatinanti mokinius / vaikus pasirinkti su šiais  dalykais susijusias profesijas, mokykla / ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurios mokytojai / auklėtojai nuolat tobulina kompetencijas, o ugdymo procese naudoja IKT ir kitas technologijas, aktyvaus ugdymo metodus. 

STEAM mokyklos gali įgyvendinti:

 • specializuoto STEAM dalykų ugdymo programas (ekologijos, inžinerijos ir kitų STEAM sričių);
 • papildomus STEAM dalykų modulius ar integruotus kursus (pvz., „Mokslo istorija“, „Skaičiai chemijoje“ ar pan.);
 • STEAM krypties neformalaus ugdymo programas;
 • kitas veiklas, skatinančias domėjimąsi STEAM dalykais.

STEAM mokyklos:

 • bendradarbiauja su verslo, mokslo įstaigomis: sudaromos sąlygos užsiėmimams vykdyti netradicinėse aplinkose, naudotis laboratorijomis, kurių atstovai veda užsiėmimus, ir pan.;
 • informuoja mokinius apie karjeros galimybes STEAM srityje.

STEAM mokyklose ugdymo procese naudojamos:

 • informacinės komunikacinės technologijos;
 • kitos technologijos: skaitmeninės laboratorijos, kompiuteriniai mikroskopai t.t.;
 • mokymo priemonės: laboratorinė įranga tiriamiesiems darbams, technologijų pamokoms reikalingos priemonės ir pan.;
 • skaitmeninės mokymo priemonės.

STEAM mokyklose mokomasi aktyviai:

 • bendradarbiaujant;
 • dirbant grupėse;
 • sprendžiant realias gyvenimo problemas;
 • eksperimentuojant;
 • teoriją grindžiant praktine veikla;
 • lankantis netradicinėse aplinkose: muziejuose, gamtoje, pramonės įmonėse, kitose mokymo įstaigose ;
 • skatinant kūrybiškumą ir kritinį mąstymą.

STEAM mokyklų mokytojai:

 • kūrybiški, drąsūs, aktyvūs;
 • savo dalyko specialistai;
 • domisi savo dalyko ir mokslo naujovėmis;
 • nuolat tobulina savo kompetencijas.

STEAM tinklo paskirtis– kurti STEAM mokyklų bendruomenę, skatinant partnerystę ir dalijimąsi gerąja praktika.

STEAM veiklos priemonių planas 2023 m.

STEAM veiklos priemonių planas 2022 m.

STEAM-veiklos-planas-2021-m.

STEAM veiksmų planas 2020 m.

 

Skip to content