Direktorės Daivos Jankuvienės darbotvarkė:

Diena

Laikas

Pagrindinės veiklos

I,IV 8.30–9.00 Pasitarimas su administracija
9.00-10.00  Einamieji darbai (laiškų, dokumentų peržiūra, sąskaitų vizavimas)
10.00-12.00 Lopšelio-darželio veiklos priežiūra
12.45-16.30 Darbas su dokumentais
16.30-17.30 Interesantų priėmimas
   
II,III 8.30–9.00 Pasitarimas su administracija
9.00-10.00  Einamieji darbai (laiškų, dokumentų peržiūra, sąskaitų vizavimas)
10.00-12.00 Įstaigos materialinių, finansinių ir kitų išteklių poreikio analizė, ūkinės veiklos klausimų aptarimas, dokumentų nagrinėjimas
12.45-15.00 Posėdžiai, pasitarimai darbo grupėse, su pedagoginio ar aptarnaujančio personalo darbuotojais
15.00-17.00 Darbas su dokumentais
17.00-17.30 Interesantų priėmimas
   

V

8.30–9.00 Pasitarimas su administracija
9.00-10.00  Einamieji darbai (laiškų, dokumentų peržiūra, sąskaitų vizavimas)
10.00-12.00 Lopšelio-darželio veiklos priežiūra
12.45-16.30 Darbas su dokumentais

 

Atostogaujantis asmuo

Atostogų laikotarpis 

Vaduojantis asmuo

Direktorė Daiva Jankuvienė

2024-05-17 – 2024-05-27

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Stalygė

Direktorė Daiva Jankuvienė

2024-07-15 – 2024-08-23

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Stalygė

Direktorė Daiva Jankuvienė

2024-12-23 – 2024-12-31

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Stalygė

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Eglės Stalygės darbotvarkė

Diena Laikas Pagrindinės veiklos

I-IV 

8.00 – 9.00 val. Administracijos pasitarimas.
9.00 -12.00 val. Ugdymo proceso stebėsena, pokalbiai su mokytojais, dokumentacijos tvarkymas.
12.45-15.00 val.  Pasitarimas su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, aptariant ugdymo kokybės tobulinimo ir ugdymosi proceso organizavimo klausimus.
15.00-17.00 Konsultacijos mokytojams, tėvams, einamieji darbai. 
   
V 8.00 – 9.00 val.  Administracijos pasitarimas.
9.00 -12.00 val. Ugdymo proceso stebėsena, pokalbiai su mokytojais, dokumentacijos tvarkymas.
12.45-15.00 val.  Pasitarimas su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, aptariant ugdymo kokybės tobulinimo ir ugdymosi proceso organizavimo klausimus.
15.00-15.45 val.  Konsultacijos mokytojams, tėvams, einamieji darbai.

 

Skip to content