Direktorės Daivos Jankuvienės darbotvarkė:

Diena

Laikas

Pagrindinės veiklos

I,IV 8.30–9.00 Pasitarimas su administracija
9.00-10.00  Einamieji darbai (laiškų, dokumentų peržiūra, sąskaitų vizavimas)
10.00-12.00 Lopšelio-darželio veiklos priežiūra
12.45-16.30 Darbas su dokumentais
16.30-17.30 Interesantų priėmimas
   
II,III 8.30–9.00 Pasitarimas su administracija
9.00-10.00  Einamieji darbai (laiškų, dokumentų peržiūra, sąskaitų vizavimas)
10.00-12.00 Įstaigos materialinių, finansinių ir kitų išteklių poreikio analizė, ūkinės veiklos klausimų aptarimas, dokumentų nagrinėjimas
12.45-15.00 Posėdžiai, pasitarimai darbo grupėse, su pedagoginio ar aptarnaujančio personalo darbuotojais
15.00-17.00 Darbas su dokumentais
17.00-17.30 Interesantų priėmimas
   

V

8.30–9.00 Pasitarimas su administracija
9.00-10.00  Einamieji darbai (laiškų, dokumentų peržiūra, sąskaitų vizavimas)
10.00-12.00 Lopšelio-darželio veiklos priežiūra
12.45-16.30 Darbas su dokumentais

 

Atostogaujantis asmuo

Atostogų laikotarpis 

Vaduojantis asmuo

Direktorė Daiva Jankuvienė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Stalygė

Direktorė Daiva Jankuvienė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Stalygė

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Eglės Stalygės darbotvarkė

Diena Laikas Pagrindinės veiklos

I-IV 

8.00 – 9.00 val. Administracijos pasitarimas.
9.00 -12.00 val. Ugdymo proceso stebėsena, pokalbiai su mokytojais, dokumentacijos tvarkymas.
12.45-15.00 val.  Pasitarimas su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, aptariant ugdymo kokybės tobulinimo ir ugdymosi proceso organizavimo klausimus.
15.00-17.00 Konsultacijos mokytojams, tėvams, einamieji darbai. 
   
V 8.00 – 9.00 val.  Administracijos pasitarimas.
9.00 -12.00 val. Ugdymo proceso stebėsena, pokalbiai su mokytojais, dokumentacijos tvarkymas.
12.45-15.00 val.  Pasitarimas su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, aptariant ugdymo kokybės tobulinimo ir ugdymosi proceso organizavimo klausimus.
15.00-15.45 val.  Konsultacijos mokytojams, tėvams, einamieji darbai.

 

Skip to content