Vizija

 • Lopšelio-darželio vizija – visi vaikai pasiekia asmeninę ūgtį.

Misija

 • Visapusiškas vaikų gebėjimų ugdymas. 

 

Filosofija  

„Vaiką turime su pagarba sutikti, su meile auginti, laisvą išlydėti“.

R. Šteineris

 

Istorija 

 • Šiaulių lopšelis-darželis įsteigtas 1981 m. vasario 10 d., grupės pradėjo veikti nuo 1981 m. kovo 2 d., 2001 metais keitėsi įstaigos pavadinimas: 36 vaikų lopšelis — darželis pavadintas Šiaulių lopšeliu — darželiu „Dainelė“, 2003 metais įvykdyta švietimo įstaigų decentralizacija. 2004 metais vietoje dviejų auklėtojų etatų įsteigti du priešmokyklinio ugdymo pedagogo etatai. 2011 m. kovo 15 d. atidaryta nauja sporto salė, ją pašventino kunigas Tomas.

Ugdymas 

 • 1998 m. pasirinkta kūrybiškumo ugdymo kryptis (teatrinio ugdymo kryptis), parengta mažojo teatro programa „Šypsenėlė“.
 • 2009 m. įstaiga įstojo į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą ir įgyvendina projektą „Formalus sveikatos ugdymas“.
 • Nuo 2013 m. įgyvendinami sveikatos ugdymo ir aplinkosaugos projektai.
 • Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.
 • 2013-01-02 parengta ir patvirtinta ikimokyklinio ugdymo programa „Šypsenėlė“, kuri sujungta su mažojo teatro programa.
 • 2015 m. ikimokyklinio ugdymo programą „Šypsenėlė“ nutarta pervadinti į „Man gera čia“.
 • 2018 m. ugdymo(si) programa atnaujinta, jai pritarė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius, ji patvirtinta lopšelio-darželio „Dainelė“ direktoriaus 2018 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-40.
 • Nuo 2017 m. įgyvendinamas socialinių kompetencijų ugdymo modelis.

  

Skip to content