Vykdomos įstaigos nuostatuose įteisintos švietimo programos

  • Ikimokyklinis ugdymas vykdomas vadovaujantis Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė“ ugdymo programa „Man gera čia“. IU_programa_Man_gera_čia

Socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programa  „Kimochis“

Grupėse “Saulytė” ir “Varliukas”, “Voveraitė” ir “Boružėlė” įgyvendinama  socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programa  „Kimochis“. Ji ugdo penkias socialines ir emocines kompetencijas: savęs pažinimą, savęs valdymą, socialinį pažinimą, santykių kūrimo įgūdžius, atsakingų sprendimų priėmimą ir remiasi charakterį ugdančiomis savybėmis: pagarbumu, atsakingumu, atsparumu, atjauta ir geranoriškumu.

 

Vaikų ugdymas per vaidybą

Įstaigoje jau 25 metai vykdomas papildomas ugdymas per vaidybą pagal ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo programą „Man gera čia”. Kiekvienais mokslo metais grupių ugdytiniai su auklėtojomis paruošia po spektaklį. 

 

Kalbos ugdymo programą „Aiškiai kalbu”

Įstaigoje logopedas įgyvendina kalbos ugdymo programą „Aiškiai kalbu”.

 

„Muzikos žaismas”

Meninio ugdymo mokytojas įstaigoje vykdo gabių vaikų muzikai ir meniniai raiškai programą “Muzikos žaismas”. 

Skip to content