STEAM veikla eTwinning projektuose

2020 m. grupės  „Saulytė“ ugdytiniai ir pedagogai dalyvavo 5-iuose eTwinning projektuose, kuriuose buvo vykdomos STEAM veiklos.

Tarptautiniame eTwinning projekte “Aš – gamtos draugas” „I am friend of nature“. Aktyviai bendradarbiaujant su pedagogais, vaikais ir jų tėvais atlikome įvairius eksperimentus apie gamtos reiškinius ( saulę, vėją, lietų, vaivorykštę, žaibą ir pan), bei stebėjome ir tyrinėjome gamtą. Bandymus ir eksperimentus fiksavome nuotraukomis, vaizdo įrašais, piešiniais.     

Tarptautiniame eTwinning projekte „I learn and play in nature”. Projekto „Aš mokausi ir žaidžiu gamtoje“, padėjome vaikams mokytis ir suprasti, kaip tausoti aplinką, kokia mūsų (kaip ir žmonių) įtaką gamtai, vaikai taip pat sužinojo, kad įdomiausia veikla gali būti gamtoje.  

Tarptautiniame eTwinning projekte ,,STEAM ugdymas ir jo taikymas ikimokyklinio amžiaus vaikų kasdieninėje veikloje“/,,STEAM education and its application possibilities for preschool children in everyday activities ” skatinome vaikų susidomėjimą STEAM dalykais (gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, menais ir matematika), kurie padeda vaikamas kompleksiškai pažinti tikrovės reiškinius, ugdo problemų sprendimo ir kritinio mąstymo gebėjimus, skatina tyrinėti, kaupti patirtį aktyviai veikiant. Organizavome vaikams įvairias kasdienines veiklas, taikant STEAM metodiką.

Tarptautiniame eTwinning projekte „Vasarą – įdomu ir smagu“. Leidžiant laiką lauke vaikai galėjo nevaržomai lakstyti, kurti, pažinti gamtą ir mokytis joje.

Respublikiniame eTwinning projekte „Smėlio pasakojimai“.  Projekto eigoje vaikai žaidė su smėliu, tyrinėjo jo savybes, statė smėlio miestus, pilis ir juose apgyvendins savo žaislus. Kūrė pasakojimus ir istorijas.

Projektinės veiklos padėjo gerinti vaikų ir pedagogų gebėjimus ir kompetencijas, padidino ugdymo(si) proceso patrauklumą ir sužadino vaikų motyvaciją aktyviai veikti.

Auklėtoja Rasa Šurkienė 

b29fa84ba_opt.jpg
b5ad31a42_opt.jpg
bb9f5921a_opt.jpg
b7955a282_opt.jpg
bdac47aca_opt.jpg
bc84ef7ae_opt.jpg
123842418_2480226888943995_3461163291617868471_n.jpg
b9b102542_opt.jpg
b79def642_opt.jpg
b1870c042_opt.jpg
b15fd648e_opt.jpg
ba95cfc9a_opt.jpg
bb96c3e5a_opt.jpg
bb9934fca_opt.jpg
c1b49e72e_opt.jpg
c0b7b97ca_opt.jpg
bd8e78d2e_opt.jpg
Skip to content