Europos solidarumo korpuso projektas. Savanorė Burcu

Jau įpusėjo Europos solidarumo korpuso projektas „Volunteering for solidarity education“. Džiaugiamės savanorės Burcu Ucarcan (Turkija) veikla įstaigoje. Jos buvimas grupėje sukelia džiugių emocijų vaikams, jie natūraliai mokosi anglų kalbos ir patys moko Burcu lietuvių kalbos. Tai šauni pagalbininkė  auklėtojoms grupėje. 

Su ja auga visa įstaigos bendruomenė. Bendraudami mokomės ir tobuliname savo gebėjimą bendrauti anglų kalba, susipažįstame su kitokia kultūra ir tradicijomis, turime galimybę parodyti savo stipriausias ugdymo(si) organizavimo sritis, pristatyti savo šalies Edukacinę sistemą ir tradicijas. 

Apie savanorystės patirtį Burcu sako : 

„It is like feeling as a kid again after long time 😊 Now, ı’m at the midle of the project. But ı’m already thinking about how ı feel when ı complete project. I’ll be sad, because ı know that ı will say goodbye them. But also ı’ll be happy, because ı know that they will always have memories of me. I’m learning so much from them while ı’m teaching them. So volunteering at kindergarten is beautifying the society we live in. When you raise kids, you raise society…” 

Vertimas į lietuvių kalbą: 

„Tai panašu, kad vėl pasijauti vaiku po ilgo laiko. Dabar aš esu projekto viduryje. Bet aš jau galvoju apie tai, kaip aš jausiuosi, kai baigsiu projektą. Man bus liūdna, nes aš žinau, kad aš atsisveikinsiu su jais. Aš taip pat būsiu laiminga, nes žinau, kad jie visada turės prisiminimų apie mane. Aš tiek daug iš jų mokausi, kol mokau juos. Taigi savanorystė darželyje gražina visuomenę, kurioje gyvename. Kai augini vaikus, augini visuomenę …”

 

Burcu-4.jpg
Burcu-3.jpg
Burcu-2.jpg
Burcu-5.jpg
Burcu-1.jpg
atsisiųsti.jpg

 

Pakeisti teksto dydį