Europos solidarumo korpuso projektas. Savanoris Kann

Įgyvendinant Europos solidarumo korpuso projektą „Volunteering for solidarity education“ įstaigoje savanoriauja Kann Basaran (Turkija). Tai draugiškas, aktyvus ir laisvai bendraujantis su vaikais jaunuolis, kuris tapo draugu ir vaikams ir pedagogams. 

Apie savanorystės patirtį Kann sako: 

What are done without expecting a response are always more beautiful and special so I have been volunteering at Dainele kindergarten since September 2020. Children love without expecting a response, and I came here and I love children without expecting a response. That’s why, I have a very good harmony with the children. I have been getting a lot of interest from the kids every day since the first day, and I have also attracted interest of the kids in the other group. These make me very happy and proud. Children should do what their are needs, so they should learn with fun. That’s why I decided to be their best friend (fellow) and first we have fun, then learn. Thus we spend quality time every day. It should not be forgotten that the hero of the children after their parents is their teacher. Because teachers are one of the most important people in children’s development.”

Vertimas į lietuvių kalbą: “Kas yra padaroma, nelaukiant atsako yra visada gražu ir ypatinga, todėl aš savanoriauju darželyje Dainele nuo 2020 m. rugsėjo. Vaikai myli, nelaukdami atsako, ir aš atvykau čia, mėgstu vaikus, nelaukdamas atsako. Štai kodėl, aš turiu labai gerą harmoniją su vaikais. Aš sulaukiau daug susidomėjimo iš  vaikų,  kiekvieną dieną nuo pirmos dienos, ir aš taip pat sulaukiu dėmesio ir kitoje  vaikų grupėje. Jie daro mane labai laimingą ir išdidų. Vaikai turi padaryti tai, ko jiems reikia, todėl jie turi mokytis linksmai. Štai kodėl aš nusprendžiau būti jų geriausiu draugu (bičiuliu), ir iš pradžių mes linksminamės, o paskui mokomės. Mes leidžiame kokybišką laiką kiekvieną dieną. Neturi būti užmirštama, kad herojai vaikams yra jų tėvai ir mokytojai. Kadangi mokytojai yra vienas iš svarbiausių žmonių vaikų vystymesi.”

kann-2.jpg
kann-1.jpg
kann3.jpg
atsisiųsti.jpg

 

Pakeisti teksto dydį