Draugiškoji SEU olimpiada „Dramblys“

Kovo 22-26 d. Lietuvoje vyko draugiškoji SEU olimpiada ,,Dramblys”. Mūsų įstaigos grupių „Saulytė“ ( pedagogės Rasa Šurkienė, Biruta Juodpusienė, soc. pedagogė Aina Pocevičienė) ir  „Kiškutis“ (pedagogės Aldona Švambarienė, Jonita Rukšėnaitė), ugdytiniai su prisijungė prie šio renginio ir vykdė jo veiklas. Renginio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir kartu atliekant bendras užduotis stebėti SEU pažangą. Olimpiados metu buvo ugdomos 5 pagrindines socialines emocines kompetencijas: savimonė, savitvarda, socialinis sąmoningumas, tarpusavio santykiai, atsakingų sprendimų priėmimas.

Olimpiados organizavimu ir užduočių atlikimu buvo siekiama skatinti ne konkurenciją, bet dalijimąsi, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, mokymąsi vieniems iš kitų, draugiškų santykių puoselėjimą bei saugios aplinkos kūrimą. Pedagogės ugdytinius skatino analizuoti gyvenimo situacijas / atvejus, išlaikyti tarpusavio santykius, užjausti kitus, priimti sprendimus atsižvelgiant į savo ir aplinkinių gerovę, reflektuoti apie savo laimės emociją ir jų raišką. Lavino kūrybiškumą ir mokė rašymo kopijuojant pradmenų, stiprino organizacinius įgūdžius. Ugdė gebėjimą sureguliuoti savo nemalonias emocijas ir suvaldyti emociškai sudėtingą situaciją. Taip pat, atliekant užduotis, ugdytiniai sužinojo, kaip galima atpažinti skirtingus dalykus ir sutuacijas, kurios juos nuliūdina, supykdo ar pralinksmina ir papasakoti apie tai klasės draugams, kaip atrasti savo vidinį „DRAMBLĮ“.

Užduotys buvo svarbios ir reikšmingos, nes gerino grupės atmosferą, vaikų nuotaiką, vaikai mokėsi įvertinti savo stiprybes, gebėjimus, pomėgius, į situaciją pažvelgti iš kito žmogaus perspektyvos, skatino pasitikėjimą savimi, mokėsi išklausyti ir gerbti vieni kitus.

1-1.jpg
2-1.jpg
3-1-1.jpg
4-1.jpg
5-1.jpg
6-1.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
166663934_252591246565162_6364581567691753659_n.jpg
166664107_481817156193034_7708930421895281808_n.jpg
166672529_256951949408305_5911458817344061108_n.jpg
167197581_3395838967182829_5912213903382093341_n.jpg
1617085999926.jpg
1617085999930.jpg
b.jpg
b1.jpg
b2.jpg
Pakeisti teksto dydį