Apklausos „Švietimo pagalbos teikimo vaikui veiksmingumo vertinimas lopšelyje-darželyje „Dainelė”” rezultatai

Dėkojame respondentams, dalyvavusiems apklausoje. 

APKLAUSOS REZULTATAI