Vykdomos įstaigos nuostatuose įteisintos švietimo programos

 

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas vadovaujantis Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė“ ugdymo programa „Man gera čia“.

Socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programa  „Kimochis“

Grupėse “Saulytė” ir “Kačiukas” įgyvendinama  socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programa  „Kimochis“. Ji ugdo penkias socialines ir emocines kompetencijas: savęs pažinimą, savęs valdymą, socialinį pažinimą, santykių kūrimo įgūdžius, atsakingų sprendimų priėmimą ir remiasi charakterį ugdančiomis savybėmis: pagarbumu, atsakingumu, atsparumu, atjauta ir geranoriškumu.

 

Vaikų ugdymas per vaidybą

Įstaigoje jau 25 metai vykdomas papildomas ugdymas per vaidybą pagal ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo programą „Man gera čia”. Kiekvienais mokslo metais grupių ugdytiniai su auklėtojomis paruošia po spektaklį. 

Logopedas

Įstaigoje dirba logopedė turinti logopedo metodininko kvalifikacinę kategoriją. Jos praktinės veiklos patirtis 22 metai. Ji tiria ir įvertina darželio ugdytinių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos išsivystymo lygį, teikia rekomendacijas tėvams bei pedagogams dėl vaiko kalbos sutrikimų šalinimo ir kalbos ugdymo, organizuoja kalbos ugdymo pratybas.
Per kasdieninę veiklą logopedė geba sukurti palankų mikroklimatą, skatinantį teigiamas emocijas ir kalbos plėtotę. Logopedinės pratybos organizuojamos per įvairius žaidimus, todėl ugdytiniams jos itin patrauklios, teikia daug džiaugsmo.
Kasmet logopedines pratybas lanko iki 54 ugdytinių.

Meninio ugdymo pedagogas

Vykdo vaikų muzikinį ugdymą bei papildomai dirba su gabiais muzikai vaikais.