Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybė tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-179 (2014-09-25 sprendimo pakeitimas Nr. T-277), yra atliekamas išorinis įstaigos vertinimas. Kasmet iki vasario 1 dienos NŠM veiklą koordinuojančiam Savivaldybės administracijos skyriui pateikia praėjusių metų veiklos savianalizės protokolą.

2018 M. IŠORINIS VERTNIMAS

2017 M. IŠORINIS VERTINIMAS

2016 M. IŠORINIS VERTINIMAS

2015 M. IŠORINIS VERTINIMAS

2014 M. IŠORINIS VERTINIMAS

2013 M. IŠORINIS VERTINIMAS