2020 M. IV KETVIRTIS

2020 M. IV KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

2020 M. IV KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

2020 M. III KETVIRTIS

2020 M. III KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

2020 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

2020 M. II KETVIRTIS

2020 M. II KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

2020 M. II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

2020 M. I KETVIRTIS

2020 M. I KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

2020 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

2016 M.

 

Pakeisti teksto dydį