2020 m. sausio 7-14 d. direktorė Daiva Jankuvienė atostogauja. Ją vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Stalygė.