Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Dainelė” organizuojami šie tradiciniai renginiai:

Kalendorinės šventės.

Sporto, sveikatingumo dienos „Judame sveikatos labui”.

Atviros veiklos įstaigos darbuotojams.

Renginiai: „Po pasakos sparnu”.

Vilijos Mickienės poezijos šventė.

Žiemos, rudenėlio rytmečiai.

Užgavėnių šventė.

Vaikų sveikatinimo rytmečiai.

Įstaigos padėkos renginys „Ačiū”.

 

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Dainelė” bendruomenė dalyvauja renginiuose:

Respublikiniuose  lėlių teatrų festivaliuose  (kas antri metai).

Mylios bėgimas poilsio parke „Beržynėlis”.

Mažasis olimpietis.

Laisvė dviračiui.

Dainų mikro rajono įstaigų organizuojamose renginiuose.

(2013-2014 m.m. 2014-2015m.m. įvykusių renginių nuotraukos yra puslapyje „Pradžia”)

 

Pakeisti teksto dydį