LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠVIETIMO PAGALBOS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKSO APRAŠAS

VAIKO ASMENYBĖS ŪGTIES KONCEPCIJA