PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGĄ TVARKOS APRAŠAS

LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS

ŠVIETIMO PAGALBOS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKO ASMENYBĖS ŪGTIES KONCEPCIJA

Pakeisti teksto dydį