PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į ŠVIETIMO ĮSTAIGĄ TVARKOS APRAŠAS

LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS

ŠVIETIMO PAGALBOS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKO ASMENYBĖS ŪGTIES KONCEPCIJA

Pakeisti teksto dydį