Pedagoginė, specialioji ir kita pagalba  

Lopšelyje-darželyje teikiama pedagoginė, pedagoginė specialioji pagalba darželį lankantiems vaikams ir jų tėveliams.  

Veikia vaiko gerovės komisija:

Pirmininkė — Aldona Norkuvienė logopedė metodininkė.
Pirmininko pavaduotoja — Rasa Šurkienė auklėtoja.
Sekretorė — Aušra Mažutavičienė, auklėtoja.
Nariai: Eglė Stalygė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Laimutė Jančauskienė auklėtoja, Dalia Jociuvienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.  

Direktorė konsultuoja tėvus trečiadieniais nuo 16 val. iki 17 val.  

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui konsultuoja tėvus trečiadieniais nuo 16 val. iki 17 val.  

Logopedas konsultuoja tėvus pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 14.00 val. iki 15.00 val.

Pakeisti teksto dydį