VIDAUS STRUKTURA

SAVIVALDA

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DAINELĖ“  TARYBA 

Pirmininkė – Vilija Vaičiūnienė,  auklėtoja

Sekretorė – Vaida Kačerauskienė, auklėtoja

Nariai:

Virgilijus Balčius, Dainų bendruomenės pirmininkas,

Neringa Norkienė, tėvų atstovė,

Ona Astrauskienė, tėvų atstovė,

Ieva Lebedevaitė-Bučienė, tėvų atstovė,

Nijolė Nagulevičienė, ūkio dalies vedėja.

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DAINELĖ“ DARBO TARYBA

Pirmininkė – Aldona Švambarienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Pavaduotoja – Aušrinė Točionova, auklėtojos padėjėja

Sekretorė – Asta Petrauskienė, auklėtoja

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DAINELĖ“ PEDAGOGŲ TARYBA

Pedagogų tarybos pirmininkė – Daiva Jankuvienė, lopšelio – darželio „Dainelė“ direktorė

Sekretorė – Aldona Norkuvienė, logopedė

Nariai:

Nijolė Berezinienė, auklėtoja,

Rūta Čeledinienė, auklėtoja,

Justina Graisaitė, auklėtoja,

Laimutė Jančauskienė, auklėtoja,

Biruta Juodpusienė, auklėtoja,

Vaida Kačerauskienė, auklėtoja,

Ieva Lebedevaitė-Bučiėnė, auklėtoja,

Aušra Mažutavičienė, auklėtoja,

Irena Melienė, meninio ugdymo mokytoja,

Asta Petrauskienė, auklėtoja,

Aina Pocevičienė, socialinė pedagogė,

Jonita Rukšėnaitė, auklėtoja,

Monika Salienė, auklėtoja,

Rimantė Sokolova, auklėtoja,

Eglė Stalygė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Rasa Šurkienė, auklėtoja,

Aldona Švambarienė, auklėtoja,

Vilija Vaičiūnienė, auklėtoja,

Neringa Vaitkuvienė, auklėtoja.

 LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DAINELĖ“  MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Daiva Jankuvienė, direktorė

Sekretorė – Aldona Švambarienė, auklėtoja

Nariai:

Rasa Biknienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė,

Rasa Šurkienė, auklėtoja,

Vaida Kačerauskienė, auklėtoja.

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DAINELĖ“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Aldona Norkuvienė, logopedė

Pavaduotoja – Rasa Šurkienė, auklėtoja

Sekretorė – Aušra Mažutavičienė, auklėtoja

Nariai:

Laimutė Jančauskienė, auklėtoja,

Eglė Stalygė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Dalia Jociucienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje.

 

 

.

 

Pakeisti teksto dydį