SAVIVALDA

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DAINELĖ“  TARYBA 

Pirmininkė – Vaida Ignotienė, tėvų atstovė

Sekretorė – Laimutė Jančauskienė, auklėtoja

Nariai:

Virgilijus Balčius, vietos bendruomenės atstovas

Danguolė Galinienė, auklėtoja

Lina Vaišvilaitė, tėvų atstovė

 

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DAINELĖ“ DARBO TARYBA

Pirmininkė – Aldona Švambarienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Pavaduotoja – Aušrinė Točionova, auklėtojos padėjėja

Sekretorė – Vaida Kačerauskienė, auklėtoja

 

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DAINELĖ“ PEDAGOGŲ TARYBA

Pedagogų tarybos pirmininkė – Daiva Jankuvienė, lopšelio – darželio „Dainelė“ direktorė

Sekretorė – Aldona Norkuvienė, logopedė

Nariai:

Virginija Bagavičienė, auklėtoja,

Nijolė Berezinienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Rūta Čeledinienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Danguolė Galinienė, auklėtoja,

Jurgita Gricienė, auklėtoja,

Laimutė Jančauskienė, auklėtoja,

Dalia Jociuvienė, bendrosios praktikos slaugytoja,

Biruta Juodpusienė, auklėtoja,

Vaida Kačerauskienė, auklėtoja,

Orinta Šalkuvienė, direktorės pavaduotoja ugdymui,

Aurelija Lauciuvienė, auklėtoja,

Irena Melienė, meninio ugdymo mokytoja,

Asta Petrauskienė, auklėtoja,

Rimantė Sokolova, auklėtoja,

Rasa Šurkienė, auklėtoja,

Aldona Švambarienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Sandra Urbelienė, auklėtoja,

Vilija Vaičiūnienė, auklėtoja,

Neringa Vaitkuvienė, auklėtoja.

 

 LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DAINELĖ“  MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Orinta Šalkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sekretorė – Aurelija Lauciuvienė, auklėtoja

Nariai:

Rasa Biknienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė,

Rasa Šurkienė, auklėtoja,

Aldona Švambarienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DAINELĖ“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Aldona Norkuvienė, logopedė

Pavaduotoja – Rasa Šurkienė, auklėtoja

Sekretorė – Jurgita Gricienė, auklėtoja

Nariai:

Laimutė Jančauskienė, auklėtoja,

Orinta Šalkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Sandra Urbelienė, auklėtoja.