Istorija

Šiaulių lopšelis-darželis įsteigtas 1981 m. vasario 10 d., grupės pradėjo veikti nuo 1981 m. kovo 2 d., 2001 metais keitėsi įstaigos pavadinimas: 36 vaikų lopšelis — darželis pavadintas Šiaulių lopšeliu — darželiu „Dainelė“, 2003 metais įvykdyta švietimo įstaigų decentralizacija. 2004 metais vietoje dviejų auklėtojų etatų įsteigti du priešmokyklinio ugdymo pedagogo etatai. 2011 m. kovo 15 d. atidaryta nauja sporto salė, ją pašventino kunigas Tomas.

Vizija

  • Modernus lopšelis — darželis, kuriame ugdosi sveikas, kūrybingas vaikas.

Misija Ikimokyklinis ugdymas: padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, etninius, socialinius ir pažintinius poreikius. Priešmokyklinis ugdymas: padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.