2019-2020 m.m. lopšelio-darželio „Dainelė” grupių projektai: 

 

Įgyvendinami pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą „Man gera čia”.   

 

 

Pakeisti teksto dydį