VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKU MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠVIETIMO PAGALBOS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKSO APRAŠAS

KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBO VASAROS LAIKOTARIU TVARKOS APRAŠAS

DAINELĖ APMOKĖJIMO SISTEMA

ELEKTRONINIO DIENYNO NUOSTATAI

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

VALGIARAŠČIO VERTINIMO PAŽYMA

20 DIENŲ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS 1-3 METŲ VAIKAMS

20 DIENŲ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS 4-6 METŲ VAIKAMS

BENDRUOMENES NARIU MAITNIMAS

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „DAINELĖ“
Darbo laikas: 7.00—18.00
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Ugdomoji kalba – lietuvių

Im. kodas: 190529157
Ats./s.: LT257300010075690840
AB bankas „Swedbank“ , b. k. 73000
Direktorė – Daiva Jankuvienė

Dainų g. 28, LT-78329 Šiauliai
Tel.: (8 41) 55 28 73
Mob. tel.: +370 68 233234
El. paštas: dainele@splius.lt

2019 © Šiaulių l-d "DAINELĖ"