Priėmimas į įstaigą

Vaikai priimami pateikiant specialią prašymo formą. Ugdymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami, smulkiau apie tai galite skaityti skyriuje „Paslaugų kainoraštis”.

VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS  

VAIKŲ PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ: 1. Vaikai į įstaigą priimami pagal prašymo registravimo datą, tėvams (globėjams) pateikus:

  • prašymą,
  • vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją,
  • nustatytos formos vaiko sveikatos pažymą,
  • pažymą apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą įstaigoje (atvykus iš kitos įstaigos),
  • pažymą apie vaiko gyvenamosios vietos deklaraciją.

2. Grupes komplektuoja įstaigos vadovas pagal ugdytinių komplektavimo tvarką, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-361 (2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-219 redakcija). 3. Grupės komplektuojamos nuo einamųjų metų gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus. 4. Vaikų grupės formuojamos iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų. 5. Vaiko priėmimas į įstaigą įforminamas direktoriaus įsakymu, sudarius dvišalę (vieno iš tėvų (globėjų) ir įstaigos atstovo) ugdymo sutartį. 6. Vaikai perkeliami į kitą grupę arba išbraukiami iš įstaigos sąrašų įstaigos vadovo įsakymu tėvams (globėjams) pateikus prašymą.   Prašymo dėl priėmimo į darželį forma Prašymo dėl perkėlimo į kitą grupę forma Prašymo dėl išbraukimo iš grupės sąrašų forma Prašymo dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymą forma   Vaikai į Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė“ vaikų duomenų bazę registruojami vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programas, duomenų bazės nuostatais, patvirtintais Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A-566.      

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „DAINELĖ“
Darbo laikas: 7.00—18.00
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Ugdomoji kalba – lietuvių

Im. kodas: 190529157
Ats./s.: LT257300010075690840
AB bankas „Swedbank“ , b. k. 73000
Direktorė – Daiva Jankuvienė

Dainų g. 28, LT-78329 Šiauliai
Tel.: (8 41) 55 28 73
Mob. tel.: +370 68 233234
El. paštas: dainele@splius.lt

2019 © Šiaulių l-d "DAINELĖ"